Enjoy The Gap Enjoy The Gap Enjoy The Gap Enjoy The Gap Enjoy The Gap

Välkommen till Enjoy The Gap!

  • Jobbar dina medarbetare som ett lag med gemensamma mål?
  • Sker lärandet och utvecklingen kontinuerligt och i linje med organisationens utmaningar?
  • Är kreativitet, ständiga förbättringar och en vilja till att lära och att lära ut något som kännetecknar kulturen inom er organisation?

Enjoy The Gap arbetar med utbildning utifrån ett helhetsperspektiv som skapar förutsättningar för engagemang och ständigt lärande. Genom att sätta kunskaps- och lärandemål som möter verksamhetens utmaningar skapas delaktighet i verksamhetens målarbete.

Enjoy The Gap hjälper er att identifiera ett nuläge, definiera det önskade läget och leder det gemensamma arbetet under resan mot målet.

Vi är experter på:

Utbildningsproduktion -Utveckling av företagsinterna utbildningar

Strategisk kompetensutveckling

Verksamhets- och utbildningsprojekt